Excursie

Excursie Eendenkooi


reserveren bij het Bezoekerscentrum

logo eendenkooi

Een eendenkooi is een stuk land met bos en water, ingericht om wilde eenden te vangen. In 1989 restaureerde Natuurmonumenten, in het kader van het Nationaal Park, de enige Schiermonnikoger eendenkooi. De kooi is in 1861 in de polder, aan de rand van de binnenduinen, aangelegd vanwege de aanvoer van zoet grondwater. Deze kooi moet het vooral van de trek van eenden langs de zee hebben. Behalve voor rust komen de eenden ook naar de kooi vanwege het zoete drinkwater. Daarnaast heeft de kooi cultuurhistorische waarde. Zo blijft het kooikersvak voor Schiermonnikoog behouden. De kooiker vangt de eenden nu echter niet meer voor consumptie, maar ringt ze voor onderzoek.

« terug