bezienswaardig

Baken Kobbeduinen


baken

logo baken Kobbeduinen

Het houten baken in de Kobbeduinen is geplaatst als navigatiepunt voor schepen. Ook voor landmetingen speelde het baken een rol. De Kobbeduinen waren vroeger nauwelijks begroeid en vormden toen het broedterrein van meeuwen (of 'kobben', zoals ze op het eiland genoemd werden). Vanaf het duin waarop het baken staat heeft u goed uitzicht over de kwelder. Veel vogels van de kwelder zoals bruine kiekendief en lepelaar zijn vanaf hier te zien.

  • locatie: kwelder
« terug