bezienswaardig

Baken Willemsduin


baken

logo baken Willemsduin

Het houten baken bij Willemsduin is geplaatst als navigatiepunt voor schepen. Ook voor landmetingen speelde het baken een rol. Willemsduin was lange tijd het meest oostelijke duin van het eiland, maar inmiddels zijn er verder naar het oosten enkele nieuwe duinen ontstaan. Vanaf het hoge Willemsduin heeft u een grandioos uitzicht over de oostelijke kwelder. Met hoog water rusten duizenden vogels op de wadoever.

  • locatie: kwelder
« terug