Over lytjepole.nl

'pole, [po:lǝ] s.m., -n. Pôle; pol. 1. Plekje grond dat iets hoger ligt dan zijn omgeving. De (lytje, aude) - , ús (lytje, aude) -, innige en tedere benaming van de Schiermonnikogers voor hun eiland.
(bron: Eilander Wezzenbúek)

Aanleiding

Er zijn op Schiermonnikoog verschillende organisaties die allemaal op hun eigen manier een activiteitenagenda bijhouden. De Dorpsbode heeft op haar site een activiteitenplanner en ook op de websites van de Stichting Welzijn en de VVV worden activiteiten verzameld. Daarnaast heeft bijvoorbeeld ook het Dorpshuis een eigen agenda. Enige tijd geleden ontstond het idee om de al bestaande agenda's digitaal te bundelen. Een dergelijke agenda zou de verschillende organisaties, die nu elk apart een activiteitenagenda bijhouden, veel tijd besparen. Ook voor badgasten en inwoners zou het een enorme verbetering zijn; zij kunnen zo immers een volledig overzicht krijgen van alle geplande activiteiten op Schiermonnikoog.

Ondersteuners

Namens De Dorpsbode en de Stichting Welzijn is een projectgroepje aan de slag gegaan om dit idee uit te werken. Medewerkers van het Dorpshuis, het Bezoekerscentrum/Nationaal Park en van de Lytje Pole hebben in een vroeg stadium aangegeven dat zij het initiatief toejuichen en hun medewerking eraan willen verlenen. Ook de gemeente en de VVV waren enthousiast. Zij willen de agenda niet alleen gaan gebruiken maar ondersteunen het project ook financieel. Daarnaast heeft de digitale agenda een prominente plek gekregen op de beginpagina van de nieuwe gemeentelijke website.

Medewerkers van De Dorpsbode, de Paidwiizer, het Bezoekerscentrum, Natuurmonumenten, de gemeente Schiermonnikoog, Het Dorpshuis, de VVV en de Culturele Commissie hebben alle activiteiten verzameld en op deze site neergezet. Zij zullen dat ook in de toekomst blijven doen, zodat deze site actueel blijft en er een zogenaamde 'moederbron' voor de activiteitenagenda's ontstaat.

Dank

Naast alle hierboven genoemde enthousiastelingen willen we graag de volgende mensen bedanken:

 • Evert-Jan Soepboer voor het mooie ontwerp.
 • Eric van der Ploeg voor het beschikbaar stellen van de domeinnaam lytjepole.nl.
 • Peter Zonneveld voor de vele uren die hij heeft gestoken in het bouwen van de website en de daarbijbehorende database.

Opzet

De website zal uiteindelijk bestaan uit verschillende delen:

 • een 'kalenderdeel' (vergelijkbaar met de planner van de Dorpsbode) waarop in één oogopslag te zien is of er al activiteiten plaatsvinden op een bepaalde dag.
 • een 'activiteitendeel' (vergelijkbaar met de agenda op de VVV-site) waarbij per dag te zien is wat er te doen is.
 • een 'bewonersdeel' waarin naast de informatie uit het activiteitendeel ook eilanderactiviteiten zoals vergaderingen, cursussen en informatie over jeugd-, jongeren- en ouderenwerk worden opgenomen.

Activiteiten doorgeven

Op dit moment kunnen activiteiten alleen nog worden doorgegeven via agenda@lytjepole.nl Binnenkort is het voor gebruikers die regelmatig activiteiten willen aanleveren ook mogelijk een inlognaam en wachtwoord aan te vragen waarmee zij zelf activiteiten kunnen toevoegen aan de digitale activiteitenagenda. Dit gebeurt via een formulier waarop slechts een paar invulvakken ingevuld te hoeven worden. Hierdoor krijgen alle 'inzendingen' eenzelfde uiterlijk. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uitgebreidere informatie, afbeeldingen of een link naar de eigen website toe te voegen.

Links

Alle eilanderorganisaties, de gemeente, verhuurbedrijven, horecagelegenheden e.a. kunnen op hun eigen site een link zetten naar de activiteitenagenda, zodat deze snel gevonden zal worden door eilanders en gasten.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail: agenda@lytjepole.nl

De projectgroep digitale activiteitenagenda Schiermonnikoog

 • E. Augusteijn
 • E. Jansen
 • J. Martinus
 • H. Op den Buysch
 • I. Zonneveld